Slaktdata

Slaktdata

NYTT REKORD på slakttillväxt på DANTE son 2012, trots extensivare utfodring - 1002 g/dag

 

Slaktgenomsnitt för vår besättning på ungtjur 2015 är

  

Ålder: 13,2 mån (rassnitt KAP 2014: 17,0 mån)

 

Slaktvikt: 371,3 kg (rassnitt KAP 2014: 366,8 kg)   

 

Formklass: 12,6 = E- (rassnitt KAP 2014: 11,3 = U)

 

Fettklass: 7,8 = (rassnitt KAP 2014: 6,7)

 

Köttillväxt: 870 g/dag (rassnitt KAP 2014: 666 g/dag)

 

 

Genomsnittliga slaktutbytet av levande vikt är 61 % på en Oderup tjur.

  

På våra snittsiffror ger en slakt % på 3 % lägre dvs 58 % utbyte dryga 20 kg mindre i slaktintäkt/tjur

 

Dessa goda produktionsegenskaper kommer våra kunder ekonomiskt tillgodo då de använder en Oderup tjur i sin besättning


SLAKTDATA 2020 och 2021

 

SLAKTDATA 2018 och 2019

 

SLAKTDATA kalv 2017

 

SLAKTDATA för avkommor efter HANS av ODERUP, Pp, 100 % FB

 

SLAKTDATA 17 kor 2017

 

SLAKTDATA ungdjur 2017

 

SLAKTDATA hondjur hösten 2016

 

SLAKTDATA ungtjur 2016

 

SLAKTDATA kalvar och kvigor 2015/2016

INTRESSERADE BESÖKARE ÄR ALLTID VÄLKOMNA!

Oderup Limousin

Carina o Rolf Hansson

Oderup 9222

242 97 Hörby


Rolf: 070-574 06 66

Carina: 076-127 27 73

E-mail: oderup@oderup.se

Facebook: Oderup Limousin